Projektek

ÉLIP projekt

Irinyi Terv Élelmiszeripari Beszállítói Program (ÉLIP) keretében a Széchenyi István Egyetemért Alapítvánnyal konzorciumban megvalósítandó projekt.

Projekt címe: 

Élelmiszer logisztikai keretrendszer létrehozása a kárpát-medencei régióban a versenyképes élelmiszeripar és a biztonságos, a népegészségügyet és a magyar agráriumot támogató kereskedelmi eszközrendszer fejlesztése érdekében

Kárpát-medencei régióban élelmiszer logisztikai keret-rendszer létrehozása a rendelkezésre álló tudományos, szakmai, innovációs kapacitások alapján a versenyképes hazai élelmiszeripar, valamint a hazai termelőket támogató biztonságos, zöld, rövid ellátási rendszer fejlesztése érdekében:

 • dREL koncepció fejlesztése, az ellátási lánc rövidítésének támogatása, termelők értékesítési kockázatának csökkentése
 • A dREL működését biztosító élelmiszer logisztikai keretrendszer koncepciójának létrehozása, fejlesztése a Kárpát-medencében
 • Termelőtől a fogyasztóig terjedő nyomonkövetési és minőségbiztosítási rendszer fejlesztése
 • A termék feldolgozottság fejlesztése, feldolgozási kapacitások koordinálása a szociális gazdaságban
 • A dREL fogyasztói igények, szükségletek (egészségi állapot) alapján történő működésének megalapozása
 • Tanulóraktár létrehozása, fejlesztése, pilot gazdasági üzem tesztelése
 • Az élelmiszeripari szereplők félkészítése, edukálása a hatékony adat- és értékesítés vezérelt termelésre

Digitális Agrárakadémia Plusz

A projekt címe:

A Neumann NKft és a Széchényi István Egyetemmel közösen végrehajtandó projekt.

A Cibus Hungaricus Alapítvány feladatai a Digitális Agrárakadémia Plusz projekt keretében:

 • 2024 tavaszán 50 hazai és 30 külhon képzést tervezünk a MAGOSZ és külhoni gazdaszervezetek szervezésében
 • Meglévő 56 db DAA+ tananyag regisztrációhoz kötött, teljes körű elérhetővé tétele a DAA+ portálon
 • Középfokú képzéshez tananyag tartalom fejlesztése, a digitális agrárium és a digitális élelmiszeripar területére
 • Új DAA+ portál fejlesztése, működtetése (regisztrációval, adatbázisokkal videótárral), portál alkalmazás, szolgáltatások fejlesztése
 • DAA+ marketing és kommunikációs feladatai (online, rendezvény megjelenés, tartalom készítés)

Közétkeztetés fejlesztési projekt

A projekt címe:

Az egészségügyi, szociális ellátórendszer és a nevelési-oktatási intézmények élelmezési, közétkeztetési fejlesztésére vonatkozó kormányzati döntéselőkészítő dokumentum szakmai előkészítése

A Cibus Hungaricus Alapítvány 2023 júliusában kapott megbízást a Belügyminisztériumtól az egészségügyi, szociális ellátórendszer és a nevelési-oktatási intézmények élelmezési, közétkeztetési fejlesztésére vonatkozó kormányzati döntéselőkészítő dokumentum szakmai előkészítésére

A Cibus Hungaricus Alapítvány részletes feladatai:

 • a hazai közétkeztetés jelenlegi helyzetét bemutató
 • a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletben foglalt és a kormányzati döntéshozó fórumon meghatározott közpolitikai célok figyelembevételével (rövid élelmiszerlánc, hazai termékek előnyben részesítése, fenntarthatóság, intézmények adminisztratív tehercsökkentése) koncepció kidolgozása, beleértve a logisztikai, digitális, minőségbiztosítási és nyomonkövetési rendszerre vonatkozó javaslattételt az alábbi szervezetek vonatkozásában
 • a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat, illetve a gyermekjóléti alapellátást és a gyermekvédelmi szakellátást biztosító szolgáltatókra, a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti nevelési-oktatási, valamint a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményekre
 • valamennyi, közétkeztetési szolgáltatást saját, működő főzőkonyhája révén biztosító intézményre, szervre, szervezetre, gazdasági társaságra, természetes személyekre (közétkeztetők).

Társadalmi vállalkozások

A projekt címe:

Az élelmiszer előállítással foglalkozó társadalmi vállalkozások hatékony működéséhez szükséges szervezeti és módszertani fejlesztések megalapozása, reorganizációs terv elkészítése, hogy a társadalmi vállalkozások a helyi erőforrások felhasználásával a valós piaci igényekre alapozottan a teljes termékpálya lefedésével biztosítani tudják fenntartható működésüket.

Főbb tevékenységek:

A Cibus Hungaricus alapítvány az alapítvány szakmai programjához illeszkedően vállalta, hogy a társadalmi vállalkozások hatékony működéséhez szükséges szervezeti és módszertani fejlesztések megalapozását, reorganizációs terv elkészítését, hogy a társadalmi vállalkozások a helyi erőforrások felhasználásával a valós piaci igényekre alapozottan a teljes termékpálya lefedésével biztosítani tudják fenntartható működésüket.

A reorganizációs terv elkészítése három szakaszból áll, amelyek egymásra épülnek:

 • Helyzetfeltárás, amelynek célja egyrészt a meglévő működési modell gátló tényezőinek feltárása, valamint a rendelkezésre álló erőforrások és piaci lehetőségek feltárása
 • Fenntartható működés kereteinek meghatározása, hogy a piaci árbevételek fedezzék a szociális szövetkezetek működésének és a fenntartáshoz szükséges költségeket. A szociális szövetkezetek működését, termékportfólióját, technológiáját a fogyasztói igényekhez és termékpályákon való megfelelő részesedés elérésének biztosításához kell igazítani
 • A helyzetelemzés és a fenntartható működés alapján kerül összeállításra a reorganizációs terv, amely érinti a következő területeket:
  1. Termékpályák kiválasztása, indoklása
  2. Termékpálya fejlesztési koncepció kidolgozása
  3. Szükséges fejlesztések tervezése
  4. Gazdálkodási és pénzügyi terv elkészítése
  5. Várható eredmények, kockázatok, kockázat kezelési terv elkészítése
Copyright © 2024 Cibus Hungaricus | Powered by Syscode Kft.